Vigdis Søvik

1-Hegn

Vigdis B. Søvik. 1966-, Haugesund

Bosatt i Oslo og arbeider fulltid med maleri og tegning, samt oppdrag undervisning i kunstfag ved Nydalen Kunstskole.

Av-og-til-sløringer
Drivkraften er å gi form og struktur til det som jeg ikke har ord for. Jeg er opptatt av temaer knyttet til hvem vi er og blir, og vår plass i helheten. Akrylmalingens fleksible tørketid, viskositet, dekkevne og transparens åpner for famlerier på flaten.


Motivene vokser gradvis fram under maleprosessen. Idèr springer ofte ut fra en intuitiv skisse eller drodler fra skisseboken, i motsetning til fra foto eller direkte observasjon av omgivelsene. Arbeidene uttrykker på et vis famling mellom minner, fornemmelser, inntrykk og tanker. Tema for et arbeid kan komme fra noe jeg har lest, erfart eller opplevd, eller fra fantasi, eller en kombinasjon. Skikkelsene er ikke portretter i tradisjonell forstand. At figurene ofte er abstreherte kvinner og unge/barn opplever jeg som et utslag av arbeidsmetoden, snarere enn å være et tema i seg selv.


Fargetonene brekkes ned slik at de legger seg mellom de rene, og klare fargene. Gjennom å veksle mellom planlagt og intuitivt arbeid, transparente slør og dekkende maling – nedbytning og oppbygning i lagene; pussing og nye strøk – søker jeg en “medtatt” flate som avslører spor av famling, feilskjær, sortering og valg underveis.


Mediet er akryl, hovedsaklig på lerret som jeg spenner opp selv. Formatene varierer fra 80×80 cm til ca 180 cm.


Å male oppleves som en rekke små oppdagelser på flaten, og i meg selv. Gripe tak i og å utvikle det som oppstår mellom fargene, teksturene og mønster på overflaten. Utfordringen er å se, fange opp og ta i mot innspill – for så å “rydde”. Opparbeide mot til å velge bort – til jeg til slutt finne noe som jeg kan gjenkjenne. Tørre å la det “riktige” vike for det viktige. Slik opplever jeg et sammenfall mellom tema, materialbruk og prosess når jeg maler. Innimellom kommer jeg mellom ordene – da går det av seg selv – for en stund.

Utdanning

2015-2017

Veiledning/korrektur Heidi Øiseth

2015-2016

Veiledning for Proffesjonelle. v/ Eva Kurseth Imer

2010-2011

3.år Personlig kunstutvikling, Nydalen Kunstskole (NKS)

2008-2010

Toårig kunstfagskole, NKS

2007-2009

Akttegning, Friakademiet, Frode Lillesund

Akt og portrett, Ester Maria Bjørneboe

Kreativt Maleri Videref. NKS

Maling med modell, NKS

Div. Tegne- og malekurs, NKS

1985-2007

 Cand jur, UiB,advokatfullmektig, advokat, dommerfullmektig Horten juridisk seniorrådgiver GIEK

Planlagte utstillinger

2021/2022

Rælingen Kunstforening (endelig tidspunkt ikke satt)

Utstillinger

2021

Råde Kunstforening (12. - 27. jun)

2017

Separatutstilling, Galleri Nobel (12. - 17.okt)

Gruppeutstillinger

2018

Karmsundutstillingen, (19.-21.okt)

Oslo Open, åpne atelierer (apr)

Lilleaker Lions, gruppe (feb)

2017

Karmsundutstillingen (okt)

OsloOpen, åpne atelierer (apr)

Lilleaker Lions 2017 (feb)

2016

Karmsundutstillingen (okt)

OsloOpen, åpne atelierer (apr)

2015

Karmsundutstillingen 2015, Haugesund (okt)

Sommerutstilling, pop up, Galleri Nobel, Tønsberg (jul)

Jubileumsutstilling - Galleri Nobel 20 år, Oslo (jun)

2014

Karmsundutstillingen 2014 (antatt), Haugesund (okt)

Sommerutstilling, pop up, Galleri Nobel, Tønsberg (aug)

Åpningsutstilling, ny avdeling, Parkv. 64 Galleri Nobel, Oslo (apr)

OsloOpen (apr)

2011

Åpent hus, Rolfsbukta, Fornebu (nov)

Xpå, Trafoen / Økern (sep)

VårUtstilling, Bogstad Gård, Oslo (mai)

2010

Åpningsutst. Høvik Businesspark, Bærum (nov)

Museet for Helse, Tallin, Nydalen Kunstkole (NKS) (okt)

2008-2010

Sommer-/juleutstillinger NKS, Oslo

Annet

2011-2021

Undervisning, Nydalen Kunstskole

2014

2. juryering Galleri Ramfjords Stipendutstilling