1966, Oslo

Tone Behncke (1966-) er fra Oslo, og har gått i lære hos en rekke anerkjente malere, og hun har selv jobbet som lærer ved Nydalen Kunstskole.

Behncke er inspirert av rytmer og bevegelse, noe hun henter fra yoga, og andre treningsgrener hvor kommunikasjon med egen kropp står sentralt. Denne fysiske bevisstheten tar hun med seg når hun maler. Hun beveger seg gjerne rundt maleriet på gulvet, og arbeider med det fra alle kanter. Det hele starter som en fri lek hvor kroppens bevegelser starter maleriets reise fra blankt lerret til ferdig bilde. 

Hennes arbeider kan gjenkjennes ved at hun klarer å skape en fantastisk dybde i maleriene sine. Hun arbeider med akryl på lerret. Motivene er abstrakte, men ligner abstraksjoner av landskap eller elementer fra naturen. 

Luftigheten og vitaliteten i strøkene, de åpne rommene innover i bildet og friheten gjennom bevegelsen og rytmene i prosessen gir det ferdige maleriet et følelsesladet uttrykk, hvor blikket kan gå på vandring inn i billedlandskapet og man kan oppdage nye spor og skimte nye inntrykk hele tiden. En fryd for øyet!

Henning Johannessen, Galleri Nobel

 

Mitt maleri viser møter mellom kropp, sinn og natur og jeg arbeider i et abstrakt formspråk. Ønsket om å forstå naturen, dens mangfold og mystikk, åpner opp for undersøkelser. Jeg forsøker å uttrykke rytme, rom, bevegelse og dynamikk i mine arbeider. Tilnærmingen er forsøkt med ulike holdninger til maleriet hvor jeg har tillit til sårbarheten om at jeg kan mislykkes.

Jeg benytter abstrakt maleri som et uttrykk for impulsive handlinger, tilsvarende bevegelse i ukoreografert dans. Naturlig og leken livsutfoldelse som inspireres av musikk, og hvor korrektur forsøkes nedprioritert.

Arbeidene mine handler om å undersøke eget maleri; å gjenskape energien, enten den er sterk eller svak, ved ulike penselstrøk og materialvalg. Prosjektet føles umulig å definere, men oppdagelsen og erkjennelsen av å ta risikoen er verdifull for undersøkelsen.

Jeg ønsker at betrakteren vil se de tynne malingsstrøkene og lagene som referanser til rom, rytme, dynamikk og energi i en bevegelse hos mennesket eller i naturen selv.

Naturen er voldsom, rå og vakker. Kontrastene i disse begrepene gir følelse av helhetlig liv.

Tone Behncke, 2013

CV

Relevant yrkeserfaring:
2008-11   Lærer ved Nydalen Kunstskole, Oslo

Utdanning:
2010-2012, 2015 Veiledning av Roar Werner Eriksen
2010, 2007 Veiledning av Ulf Nilsen
2009 Elev av Markus Brendmoe, Anne Ingeborg Biringvad, Hanne-May Scheen
2005-2008 Nydalen Kunstskole, Oslo, Kunstfagskole deltid

Separatutstillinger:
2017 Galleri Bergman, Stockholm
2017 Galleri Nobel
2016 Galleir Bergman Karlstad
2015 Galleri Nobel
2015 Sørum Kunstforening, Sørum
2015 Galleri Soon, Son
2013 StasjonsGalleriet Sørum Kunstforening, Sørum/Frogner
2013 Galleri Nobel, Oslo
2012 Galleri Nobel, Oslo
2010 Aon Greig, Nesbru
2009 Aon Grieg, Oslo
2008 Skolesjefens Etat, Bærum

Gruppeutstillinger:
2017 Laxholmen Kultursenter, Munkfors, Sverige
2016 Galleri Nobel
2015 Galleri Kim Anstensen, Gøteborg
2015 Oslo Open, Oslo
2015 Galleri Nobel, Oslo
2014 Oslo Open, Oslo
2014 Galleri Soon, Son
2014 Galleri Nobel, Oslo
2011 Galleri Nobel, Oslo
2011 Galleri Albin Upp, Oslo
2009 Bogstad Gård, Oslo
2008 Galleri Adamstuen, Oslo
2005-08 Div. elevutstillinger Nydalen Kunstskole, Oslo
 
Innkjøpt:
Landstinget i Värmland, Sverige
Norsk MusikkTeater Forum
CULTUS, Art Association of Stockholm/Karlstad
Universitetet i Tromsø
Det norske Forsvarsdepartementet
Teleplan AS, 2012
AGS Forsikring A/S
Scandinavian Insurance Management Company AS

Utsmykning:
UiT, The University in Tromsø, 2016
Restaurant Misto, Asker, 2007
Son SPA & Conference Hotel, 2014