1963

Tina Tobiassens malerier betegnes som naiv optimisme. Og det råder et nokså klart filosofisk budskap i hennes billedverden. Troen på forandring; det å bryte ut av vaner og ta sats ut i det ukjente. Men også et tydelig fokus på tilstedeværelse, både fysisk og mentalt; det å være tilstede i ens eget liv og ta vare på øyeblikkene. Hennes metamodernistiske prosjekt ruller videre og har i hennes seneste arbeider et større fokus på historien og minner. Hva husker vi av det levde livet? Solfylte somre, gode stunder, barneglede, oppdagelser og prestasjoner – alt som et litt slørete «totalminne».

Maleriene er bygget opp av akryl, kull og ørkensand. Motivene er poengterte og figurative, men innehar også en del abstrakte elementer. Bakgrunnen eller miljøet som omgir figurene minner om drømmeriske landskaper. De er ikke stedsspesifikke, men enhver betrakter vil allikevel kjenne seg igjen. Hennes åpne landskaper kan reflektere maritime miljøer, men også fungere som metafor for våre tanker og tolkninger. Man blir lett dratt inn i Tobiassens billedunivers. Det er kontrastfylt og harmonisk på samme tid. Bruken av ørkensand gir et taktilt og personlig uttrykk. 

Før Tobiassen viet hele sin tid til malerkunsten var hun en dyktig grafisk designer med en rekke utmerkelser for god design. Og den grafiske tilnærmingen bærer hun med seg videre inn i maleriet. Komposisjon og balanse blir nøye vektlagt og hennes bruk av komplementære farger er med å skape spenning i bildene. Tegning er også et bærende fortellerelement som gjør at figurene står frem som individer. Figurene er preget av en viss dualisme ved at de kan virke nokså karikerte og universelle, samtidig som de fremstår med tydelig personlighet og individuelle trekk. Dermed identifiserer vi oss med motivet og vi opplever at kunsten taler til nettopp oss.

Figurene er ofte i flux, de er i en slags «mellombevegelse» på vei fra én posisjon til en ny, uten noen vei tilbake - som om tiden er frosset. Tiden er et meget viktig begrep i Tobiassens malerkunst. Hun ønsker å fange nuet og formidle et budskap om øyeblikkets verdi. Tiden og nuet er et abstrakt og filosofisk interessant begrep, noe vi alle har et forhold til, men som er vanskelig å definere. Den franske filosofen Henri Bergson var svært opptatt av tid og hans verker inspirerte en hel generasjon med futurister på begynnelsen av forrige århundre. Bergsons tanke går ut på at menneskets oppfattelse av virkeligheten alltid skjer gjennom et samvirke mellom sanseoppfattelse og erindring. Når Bergson skal forklare varigheten og erindringen, bruker han ofte en melodi som bilde: En melodi er en udelelig sammenheng av forskjellige toner, toner som samtidig «peker» fremover og bakover. For å oppfatte en melodi må vi erindre de foregående toner helt til den siste tone klinger: De foregående toner, som vi erindrer, bestemmer det preg de følgende toner vil få. Og disse toner preger også de foregående; melodiens siste toner gir de første toner sin fulle «mening». Likeledes vever nåtid og erindring seg inn i hverandre; erindringen preger vår opplevelse av nåtiden likesom nåtiden preger vår erindring. Så når vi betrakter Tina Tobiassens «øyeblikksfigurer» tillegger vi dem en forhistorie (vår egen?) og en forventing om fremtiden. Tobiassen klarer å fange figuren i det Bergson benevner som simultanéité – fortid, nåtid og fremtid i ett!  

Tina Tobiassen fortsetter å utforske metamodernismen i sine arbeider. Metamoderninsmen som kulturelt fenomen kan betegnes som en bevissthet om at det alltid vil finnes problemer i verden, men at om man er ærlig mot sine verdier og har tro om en bedre fremtid er det verd å fokusere på håp og godhet. Det kan lyde som radikal naivisme, men resultatet kan være selvoppfyllende. Mediene har i årtier blitt betraktet av enkelte som fryktens talerør, hvor for eksempel frykten for dårligere økonomiske tider blir selvoppfyllende profetier, ved at folk frykter for sine sparepenger og den økonomiske ballen slutter å rulle. Hun har alltid ønsket å inspirere folk gjennom sitt naiv optimisme-prosjekt og metamodernismen er på mange måter en videreføring av et slikt prosjekt som diskurs. Gode intensjoner, håp og ærlighet; en slags visualisering av dydsetikken. Maleriene til Tobiassen kan nytes som visuelle objekter, men også leses mer metaforisk. Titlene er med på å formidle budskapet.

I hennes seneste arbeider er maleriene sterkere knyttet opp mot en historie, eller fragmenter av historie eller minner. Den rosa kjolen er et element som går igjen på flere malerier og gir et slags personlig tilsnitt til motivet. Ved å lese utstillingen som en slags historie ser man at denne historien endrer seg etter hvor man begynner og hvilke bilder man velger seg ut. På denne måten kan utstillingen minne litt om metafilmen Motforestilling (1972) hvor regissør Erik Løchen tar ut sin lekelyst for alvor. De fem aktene kan spilles om hverandre slik at Motforestilling får noe slikt som 120 ulike versjoner. Leser man hvert maleri som en akt har man nærmest uendelig med kombinasjonsmuligheter, særlig ettersom flere av maleriene består av åpne landskaper som gir rom for en annen refleksjon enn i maleriene med figurasjon.

Maleriene er fremdeles fargesterke, men flittigere bruk av kontrasten sort/hvitt og mange av motivene er blitt mer tilslørte eller utviskede. Dette alluderer muligens hukommelse, hvordan vage minner heller innebærer ideen om en stemning heller enn konkrete detaljer. Våre minner slipes ned og pyntes på etter hvert som tiden går og maleriene representerer denne prosessen på en fin måte. Hva husker vi selv fra barndommen? Mange episoder og øyeblikk hvor vi har opplevd lykke samles i minnet som ideen om en god sommerdag. Det er en ærlig og positiv illusjon som gjør at vi holder fokus på det gode også i hverdagen. 

Tina Tobiassen har utviklet sin teknikk og metode nokså mye de siste par årene, ved at hun stadig tar tak i nye erfaringer, og beveger seg ut av komfortsonen. Nye farger og fargekombinasjoner og motiver blir til på lerretene. Den rosa kjolen er blitt et kjent element som går igjen på flere malerier og gir et slags personlig tilsnitt til motivet. Og maleriene er sterkere knyttet opp mot en historie, fragmenter av historier eller minner. I hennes seneste arbeider beveger hun seg helt på kanten til det søte, det kitschy. Dette er en bevisst tilnærming, ettersom ideen om det ærlige står så sentralt. For kitsch er nemlig dét, dønn ærlig. Hun maler ikke ”elg i solnedgang” (ennå), men ingen kan med hånden på hjertet hevde at ikke dét er et flott syn. Vi må være ærlig med oss selv – vi liker jo det gode, det søte, det vakre – og det er kunst så god som noen. Ettersom formatene er såpass store, utfordrer hun publikum til å reflektere om hva som virkelig er viktig, som betyr noe. Som familie, barna, helse, frihet etc. Bildene får oss til å tenke på de vi er glad i, får oss til å føle. La oss nyte det – puste det.

Maleriene hennes er ikke bare en inspirasjon - men en oppfordring - til å ta vare på de gode øyeblikkene vi omgir oss med hver dag! 

 

                                                                                               - Henning Johannessen, daglig leder

CV

Utdannelse

Veiledning av Helle Kårem, Henriette Emilie Finne og Markus Brendmoe.

Elev hos Peter Esdaile og Dag Thoresen

Westerdals Reklameskole
 

Relevant yrkeserfaring
ArtAid, Oslo
Scandinavian Design Group
Sottsass Associati, Milano
Landor Associates, Paris
Elmwood Design, Leeds

 

Utstillinger 

2018 Galleri Nobel Oslo, separatutstilling
2018 Høstutstillingen, Stavern
2018 Galleri Walaker 300, Solvorn
2018 Galleri Straume, Vinje
2018 Åpen Dør Olsgaard Atelierfellesskap, Tønsberg
2018 Gallerii , Tønsberg, Gjesteutstiller
2018 Valdres Kunstforening
2017 Åpen Dør Olsgaard Atelierfellesskap, Tønsberg
2017 Galleri Nobel Oslo,  separatutstilling
2016 Gulden Kunstverk, Drammen
2016 Vinjeutstillinga
2015 Galleri Nobel, Separatutstilling
2015 Hole Art Center
2015 Elverum Kunstgalleri, Hamar
2014 Lions Club Tønsberg, hovedutstiller
2014 Hole Art Center
2014 Galleri Walaker 300, Solvorn
2014 Elverum Kunstgalleri, Hamar
2014 Galleri Nobel, Separatutstilling
2013 Kunstforeningen Verdens Ende, Tjøme
2013 Galleri Straume, Vinje
2012 Galleri Nobel, Separatutstilling
2012 Elverum Kunstgalleri
2012 Galleri Straume, Vinje
2012 Galleri Soon, Son, Separatutstilling
2012 Galleri Walaker 300, Solvorn
2011 Galleri Nobel, Oslo, separatutstilling
2011 Tankeranglingfestivalen, Kjerrafossen
2010 Galleri Nobel, Oslo, separatutstilling
2010 Galleri Walaker 300 , Solvorn
2010 Tankeranglingfestivalen, Kjerrafossen
2010 Galleri Straume, Telemark
2009 Galleri Nobel, Oslo, separatutstilling
2009 Galleri Åsgårdstrand
2009 Amnesty aksjon, Stavern
2009 Obamafestivalen på Bolœrne
2008 Galleri Nobel, Oslo, separatutstilling
2008 James Gray Gallery, Santa Monica, Los Angeles, separatutstilling
2008 Christiansands kunstforening
2008 Coda galleries, Park City, Utah
2007 Galleri Nobel, Oslo, separatutstilling
2007 Galleri Skallum, Stabekk, separatutstilling
2007 Raulandsutstillingen, Telemark
2006 Galleri Nobel, Oslo, separatutstilling
2006 Majlis Gallery, Dubai, separatutstilling
2006 Galleri Allmenningen, Bergen
2006 Galleri Bi-Z, Kristiansand
2006 Christiansands kunstforening, grafikkutstilling
2006 Galleri Allmenningen, Bergen
2006 Galleri Grotten, Gjøvik
2005 Galleri Nobel, Oslo, separatutstilling
2005 Galleri Bi-Z, Kristiansand
2002-04 Filmens Hus, Oslo
2002 Fabrikken Oslo, separatutstilling

Utsmykning/innkjøpt
 Ullevåll sykehus i Oslo
Sunde barne- og ungdomskole i Flekkefjord
Statped Vest (spesialpedagogisk kompetansesenter i Vest-Norge)
Solgården, Ferie og helsesenter i Spania
Frelsesarmeen, Oslo
Flåm skule
Bygg Reis Deg
Statsministeren i Bahrain