Tina Tobiassen

«Imaginært øyeblikk»

180 x 150

Maleri på lerret