“Evighetens øyeblikk”

61 x 47 cm

Litografi.

Opplag 100