Stein Smaaskjær

Fra Storbadern

50 x 70 cm

Litografi

Opplag 70