Prosjektbeskrivelse

2. – 5. Mai 2019:

MIC LINDER 

«Lys»

Separatutstilling, nye malerier og trykk

Mic Linder

Velkommen til vernissage: 

Torsdag 2. Mai 2019 kl 17:00.

Enkel servering. Kunstneren vil være tilstede.

Invitér venner via facebookarrangementet.

 

I utstillingen LYS har Mic Linder utviklet sitt utrykk i en pointillistisk retning. Vi ser en kombinasjon av hans Art brut-inspirerte stil og det mer stilrene arkitektoniske uttrykket med klare linjer til Bauhaus. På toppen av det hele har Mic Linder hentet inn grunnprinsippene fra pointillismen, særlig kjent gjennom de franske kunstnerne Signac og Seurat sine impresjonistiske «prikkemalerier». Der Yayoi Kusama lar prikkene være et bærende element i seg selv, var den franske pointillismen en form for purisme. Teorien bak pointillismen er at man kan «lure» øye til å oppfatte flere farger kun ved å sammenstille små prikker av primærfargene (rød, gul, blå) i et visst system. Ved å male en gul og en rød prikk tett ved siden av eller delvis oppå hverandre, uten å blande disse, så vil øyet og hjernen «blande» disse fargene selv som en optisk illusjon og dermed oppfatte fargen oransje. Pointillismen var en retning innenfor modernismen, hvor det var en pågående søken etter maleriets grunnprinsipper og hvor forenkling og reduksjon var sentralt. Nå i en post-postmoderne tid innenfor kunsten er ikke Linders pointillisme en søken etter maleriets bestanddeler, men heller en fascinasjon for dens uttrykk. Og gjerne i kombinasjon med andre uttrykk fra den moderne kunsthistorien som fascinerer, litt på samme måte som man «sampler» ulike strofer eller melodilinjer i musikken. Det er en fengslende eller suggererende opplevelse å betrakte disse prikkemaleriene, ettersom inntrykket endrer seg etter hvilken avstand man har til maleriene. Om man står på lang avstand fremtrer malerienes motiver som relativt tydelige og former og linjer kommer klart frem, men når man kommer nært innpå så «løses» hele motivet opp i små abstrakte partikler. Denne opplevelsen setter tankene i retning av naturvitenskapen og hvordan hele verden er bygget opp av molekyler og atomer i en evig flyktighet, men som for oss oppleves som solid og håndfast. Mic Linders nye malerier er dermed meget pulserende og man kan føle at de nærmest lever. Tenk å ha et «levende» maleri på veggen!