Mona Hoel

Mona Hoel Together-Women-The-Trip-100x150

PRESENTASJON

Jeg maler ofte mennesker i betydningsfulle øyeblikk og stemninger. Mitt skapende arbeid handler om selve prosessen; Om å søke, oppdage og lære, om forståelse og utvikling.  

Inspirasjonen er for meg en syntese av stemning, idé, material og prosess. Fotografier, oftest mine egne, fungerer som modell og forankring for den idé eller tema jeg bearbeider. Til å begynne med skrider arbeidet fram ganske tilfeldig, etterhvert mer strukturert og fokusert. Eksperimentering med materialer, farger og uttrykk skaper utfordringer som representerer nye kilder til inspirasjon for den videre prosessen og for nye verk.  

Jeg liker å arbeide i stort format og arbeider alltid med mange verk samtidig, ofte med en kombinasjon av kull, egg tempera og olje, i blant også olje pastell og blekk. Denne måten å arbeide på leder ofte til serier der er av uttrykkene kan være et figurativt maleri og et annet et helt abstrakt uttrykk eller installasjon. Samme tema kan bearbeides i flere år. 

 

ARTIST STATEMENT

My paintings often depict people in magic moments and atmospheres. My creative work is about the processabout seekingdiscovering and learningabout understandin and development. 

The inspiration for my work can be seen as a synthesis of atmosphereidea, material and processPhotographsusually my own, serve as model and anchor for the idea or theme I am exploring. At the outset, the work progessesquite randomly, then gradually becomes more structured and focused. Experimentation with materials, colours and expressions creates challanges that represent new sources of inspiration for the process and for new works.

I like to work in large format and always process several works simultaneouslyoften in a mixed media combination of charcoal, egg tempera and oilsometimes also oil pastel and ink. This way of working often leads to series where one of the expressions can be figurative painting and another a completely abstract expression or an installationSome series are processed over several years.  

CV & MER INFO OM KUNSTNEREN

Ta kontakt for å få tilsendt kunstnerens CV / Contact us to receive a copy of the artist's CV 


email: gallerinobel@hotmail.com telefon: (+47) 22 44 72 32