1929-1995, Hamburg, Tyskland.

Horst Janssen var sønn av Martha Janssen. Far var den schwabiske handelsreisende Karl Gottlob Bauder, som han aldri lærte å kjenne. Den unge Horst ble tatt hånd om av sin bestefar til 1939, da bestefaren døde av tuberkulose. Horst Janssen vokste deretter opp i en nasjonalpolitisk oppdragelsesanstalt, i Haselhühne, Emsland, hvor hans lærer Hans Wienhausen oppdaget hans kunstneriske talenter. I 1943 døde hans mor og året etter ble han adoptert av sin tante Anna Janssen, senere alltid kalt «Tantchen» (lille tante). Anna Janssen betalte for hans utdannelse.

I 1968 fikk han Venezia-biennalens store grafikkpris. Han utgav bøker med grafiske illustrasjoner, bl.a. Hokusai's Spaziergang og Das Norwegische Skizzenbuch (Den norske skisseboken), etter en reise i Norge.

Janssen er representert i flere store internasjonale museer, bl.a. i Hamburger Kunsthalle. Det er opprettet et eget Horst Janssen-museum i Oldenburg

CV