1961, Oslo

ALEMSET

Tegnede tepper, tusj, kull og pastell på upreparert lerret.

Alemset, betyr bakteppe, historiene bak bearbeidingen som blir til tegnede malerier som kan minne om tepper innen kunsthåndverkstradisjonen.

Jeg jobber i grenseland mellom maleri /tegning, mellom før og nå, tradisjon og nåtid.

Strukturer ligger over myke tusjavleiringer og skaper kontraster hvor forskjellige lag dekkes av noe annet, lag på lag, teppe over teppe.

Hva ligger i historiene ”under” teppene? Det levde livet med dets sorger, byrder, avmakt, reparasjoner og erfaringer.

Mine arbeider kretser rundt eksistensielle temaer med utgangspunkt i intuitive og meditative prosesser, der disse blir en kanal for bearbeiding av tanker og følelser.

Det skapes brudd fra det bløte og følelsesstyrte til repeterende skraveringer, rytmen, dagene som går. tunge dager, lette dager, skjøre dager og glade dager.

En beskrivelse av tid og tilstand på samme tid.

Selve følelsen av angst, sinne, melankoli og avmakt kommer til uttrykk gjennom selve tegneprosessen, der det ikke gis rom for rettelser.

Bildene tetter seg igjen ettersom de utvikler seg og slik prøver jeg å skape en nådeløs og systematisk utvisking/ tildekking av noe ubehagelig. Et ubehag jeg ikke kommer unna, der jeg møter en avmaktsfølelse og egne begrensninger  og må overgi meg til resultatet.

Gjennom lag på lag, strek på strek bys betrakteren på muligheten til å gå inn i et eget rom for minner og følelser. Et rom hvor ukjente følelser veves sammen med det kjente.

Bildene blir presentert som tepper, med slitasje og reparasjoner, men med maleri og tegning som utgangspunkt. Feil ble bevisst lagt inn i tepper og mønstre i folkekunsten, da det fullendte kunne bringe ulykke.

Jeg ønsker å skape en stillferdig kobling til stillfarne og nitide tekstilarbeider og en kommentar til det langsomme og følsomme arbeidet som preger denne tradisjonen, der kvinner har sittet på samme måte i sitt meditative rom - sammen med andre eller alene - bearbeidet livene sine, slitasje og reparasjoner.

 

 

 

Motivet er som regel kvinnen og temaene kretser rundt eksistensielle tanker og følelser. Det er særlig opplevelsen av avmakt som står i sentrum når Oslokunstneren etter lang tid igjen gjester hovedstaden. En grunnlegende følelse i menneskers liv fra barndom til alderdom – og ikke minst aktuelt i dagens globale samfunn hvor andres misere kommer oss så nær. Meningsytringer, overgrep, overvåking, terror, klima og skjønnhetspress, men også en mer generell og subjektiv opplevelse av frihetsberøvelse og integritetstap kan skape avmakt. Øiseth tar tak i ensomheten, handlingslammelsen og depresjonen dette kan lede til. Bildene fremstår allikevel ikke som dystre, heller skjøre og vakre. Uttrykket dveler mellom det naivistiske og klassiske.

Øiseth ønsker å stille spørsmål fremfor å komme med svar, noe hun oppnår gjennom bildenes kompleksitet både formalt og tematisk. Gjennom ulike materialer skaper hun tvetydigheter og assosiasjonsrekker. Hun beveger seg stadig mer bort fra det figurative maleriet som var hennes utgangspunkt. Tegningen derimot, som alltid har vært hennes viktigste og sterkeste redskap – blir liggende igjen i bildene. Øiseth arbeider for tiden hovedsakelig med collager. Og gjenbruken samt selve prosessen er en viktig del av det kunstneriske uttrykket.

Alle materialene, enten det er klær, brukte laken, linoleum eller tape, er personlige. De bærer minner, slitasje og forgjengelighet. Materialene og de duse sarte fargene gir assosiasjoner til det helt nære, private og trygge. Laken og klær mot naken sårbar hud; papp vi bruker for å pakke inn. Men noe truer det gode, nære og litt naive. Øiseths papp har blitt tråkket på, den er tapet. Og figurene er amputeret, noen uten øyne og munn som tapper dem for personlighet og kraft, andre uten armer som får dem til å fremstå som handlingslammet.

Etter endt utdannelse har Heidi Øiseth jobbet tett sammen med flere andre norske kunstnere blant annet Ståle Vold og Kenneth Blom. Hun har hatt en rekke utstillinger både i inn- og utland, og er også kjøpt inn ved flere kunstsamlinger. I 2008 var Øiseth både representert ved Østlandsutstillingen og en større mønstring ved Kunsthalle St. Annen i Lübeck, Tyskland.

CV

UTDANNING
2007-09 Korrektur Markus Brendemoe
2007-09 Korrektur Roar Werner-Eriksen
2007-09 Korrektur Ståle Vold
1995          Fordypning ,komposisjon og figurative maleteknikker med
                     Kenneth Blom,lærer E.Granum maleskole
1994           Fordypning ,anatomi ,fargelære og kunsthistorie med
                      Thomas Sivesind ,lærer E.Granum maleskole
1994-95     Fordypning Akt og croquie med J. Cato Bøttger
1992-98     Nydalen Maleskole
1990-93 Oslo Tegne og Maleskole 3 år

SEPARATUTSTILLINGER
2013 Galleri Nobel
2010 Galleri Gyllenhammar Tønsberg
2009 Galleri BOA
2009 Galleri Nobel
2008 Galleri Henrik Gerner  Moss
2006 Galleri Bi-Z,Kr.Sand
2003 Nydalen,Oslo
2002 Nydalen,Oslo
2001 Therese Kunstsalong,Oslo
1999 Norsk Hydro,Oslo

ÅRS - eller LANDSDELSUTSTILLINGER
2010 Tegnebiennalen
2010 Østlandsutstillingen
2009 Høstutstillingen
2008 Østlandsutstillingen

KOLLEKTIVUTSTILLINGER
2013 LNM, auksjon
2012 Tegnerforbundet
2011 Tegnerforbundet  
2011 Galleri Rønningen
2011 Tegnerforbundet
2010 Lørenskog Kunstforening
2008 Galleri Ramfjord
2008 Kunsthalle St.Annen,Lubeck
2007 Galleri Kvam ,Oslo
2006 National utstilling,Rådhusplassen”LEVE”
2007,2006,2005,2004 Galleri Nobel,Oslo
2007,2006,2005,2004, Galleri B-Z,Kr.Sand
2003,2002,2001Nydalen Oslo
2002 Hørte ,Telemark
2001 Galleri Compagniet,Kragerø
2000 Bærum Kunstforening
1998 Galleri V-17,Oslo

OPPKJØP
Utsmykning/ salg Scenario arkitekt og designkontor
Div.Private samlere
Torstein Tvenge, 6 bilder
Erik Henriksen ,England 7 bilder
Kristian Kvam, 4 bilder
Statkorn A/S

VERV
1998 - 2010 Undervisning Nydalen Maleskole

STIPEND
2012 Statens Diversestipend
2010  Norsk kulturråd Prosjektstøtte
2008 Reisestipend, Tyskland

MEDLEMSKAP
NBK, LNM, BOA, Tegnerforbundet

 

Galleri

Kunstverk til salgs av Heidi Øiseth: