1963, Harøy / Oslo

Emmy Harnes f. 1963 er født og oppvokst på Harøy i Møre og Romsdal, men har bodd hele det voksne livet i Oslo-området. Hun har alltid vært skapende, og var kunstnerisk aktiv som ungdom, men først i godt voksen alder har hun utviklet seg innen maling. I 2016 ble hun antatt på Østlandsutstillingen. Etter det har hun deltatt på flere utstillinger, både juryerte og andre. Alle arbeidene er i akryl på lerret.

Emmy Harnes utstilling

 

I tradisjon både fra billedkunst, eventyr og fortellinger bruker jeg dyr som virkemiddel i bildene mine.
I John Bergers essay Why Look at Animals (1977) sies det at dyret var den første metaforen for mennesket. I dyrets blikk ser mennesket seg selv.

I arbeidene mine plasserer jeg dyrene inn i vår verden  – i interiører, i hverdagssituasjoner, eller de opptrer påkledd.

Jeg prøver å lete frem trekk som styrke, sårbarhet og ømhet i dyreuttrykkene, og gjennom det vise noe av det grunnleggende menneskelige.

Det er en slags eventyrbilder, eller fabler, jeg maler, og selv om det er menneskelige følelser jeg søker å fange, ønsker jeg samtidig å løfte dyrene frem og si noe om deres egenverdi.

Jeg lar dyrene ofte møte oss med et direkte blikk   –  som om det er selve naturen som ser på oss og rammer oss med blikket sitt. Bildene blir dermed også en kommentar til en virkelighet, en verden og en natur som oppleves stadig mer uforutsigbar.

 

Spør bare dyrene og de skal lære deg, spør fuglene under himmelen og de skal opplyse deg. Snakk med jorden og den skal lære deg, og fiskene i havet fortelle.»

Jobs bok

 

It has long been a tradition in visual arts, fairy tales and legends to use animals as an artistic device, as I do in my paintings. John Berger states in his essay Why Look at Animals (1977) that the animal was the first metaphor of man and that man becomes aware of himself returning the look of an animal.

In my work I bring animals into the human world – in interiors, in everyday situations or fully clothed.
I seek to lay bare emotions such as strength, vulnerability and tenderness in their expressions, and thereby convey something fundamental about what it is to be human.

My paintings can be seen as fairy tale images, or fables, and whilst my main concern is to capture human emotions, I also want to give prominence to the animals themselves and say something about their intrinsic value.

The animals often meet the viewer’s gaze directly – as if nature itself is trying to pass on an essential message. Thus, the paintings also seek to provide a commentary on a reality, a world, and a nature that is perceived as increasingly unpredictable.

 "Just ask the animals, and they will teach you. Ask the birds of the sky, and they will tell you. Speak to the earth, and it will instruct you. Let the fish in the sea speak to you.”

Book of Job

CV

Utdanning:

2013-2016: DTK, Kunstfagskolen i Bærum

1988-1989: Billedvev, Høgskolen i Oslo

Kurs:

1996: Olav Mosebekk Tegneskole

2012-2016: Div. workshops/kurs i tegning, maling, grafikk, skulptur, foto, animasjon

Juryerte utstillinger:

2019: BÆRUMSUTSTILLINGEN, Bærum Kunsthall, Fornebu

2018: KUNST RETT VEST, Drammens museum og

Kommunegården, Sandvika

2017: BÆRUMSUTSTILLINGEN, Bærum Kunsthall, Fornebu

KUNST RETT VEST, Fossekleiva kultursenter, Berger og

Bærum kulturhus, Sandvika

2016: ØSTLANDSUTSTILLINGEN, Akershus kunstsenter, Lillestrøm

1982: MØREUTSTILLINGA, Molde

Separatutstillinger:

2019: Galleri Albin Art, Oslo

2016: Galleri DE3ROM, Fornebu, to kunstnere sammen

2015: Galleri DC-9, Fornebu, to kunstnere sammen

Kollektivutstillinger:

2019: Galleri Nobel, Oslo

2019: Sjøholmen Barnekunsthus, Sandvika

2016: Vandreutstilling med Den Kulturelle Spaserstokken, Bærum

2016: Avgangsutstilling DTK, Rådhusgalleriet, Oslo

Annet:
1986-1988: Utforming og utførelse av kirketekstiler til tre kirker i Møre og Romsdal