1973 - Tønsberg / Tromsø

Mitt kunstneriske språk beveger seg i et intuitivt landskap, mellom det abstrakte og figurative. Jeg jobber lagvis med å gi lerretet en egen historie før jeg begynner å «lese» hva det forteller meg. Tynne strøk med farger, struktur og tegninger – mens jeg forsøker å lytte og gi meg hen til bildets prosess. Gi det ubevisste plass. Være nærværende og ikke ha for mange intellektuelle ideer om hvor bildet skal ende. Det blir gjerne mange tynne lag med akryl, hvor jeg sliper mellom lagene slik at strukturen i lerretet skinner igjennom og lagene kan sees under hverandre. Fargene er gjerne sterke og klare, jeg fasineres av alle nyanser av blått, men også neon og pastell. Kanskje det har noe med mitt opphav fra n o r d, sommernatten, blåtimen og nordlyset om vinteren … Det er en søken etter noe kraftfullt og samtidig stille. I sluttfasen kan noe dekkes for å danne en mer tydelig form. De dekte flatene definerer så et det endelige motivet enten det er en skikkelse, et abstrahert landskap eller en «bygning». At den innvendige formen gjenstår med en transparens eller luftighet viser for meg til det foranderlige og mer energetiske. Ingenting er evig, men alt er.
Gjennom det ubevisstes nærvær i prosessen, åpnes det for innfall og fragmenter fra et kollektivt felt. Universelle historier og energier tar plass. Derfor vet jeg ikke på forhånd «hvem» som dukker opp eller «hva» det handler om. Noen ganger kommer ord, titler eller tekster som gir meg en retning. Først når bildet er ferdig danner det mening for meg – forståelsen kan så utvikle seg og vokse med tiden.
Identitet forankret i selvet fremfor ego, en universell tilhørighet fremfor person, sted eller kultur opptar meg. Dette er nok noe jeg søker i bildene så vel som i min egen utvikling. En frigjørelse.
Den kunstterapeutiske bakgrunnen, egen historie, samt arbeid med mennesker blir også en naturlig påvirkningskraft i det visuelle.

CV

Utdannelse:
2015-2016 Universitetet i Sørøst-Norge, Estetisk og helsefremmende veiledning
2011-2012 Nydalen Kunstskole, Personlig kunstutvikling ved Eva Kurseth Imer/ Heidi Øiseth
2007-2010 Sattva Kunstteraputiske Institutt, Prosessorientert Jungiansk kunstterapi
1997-2000 Nord universitet, Bachelorgrad
1992-1994 Nordland Kunst- og Filmskole, 2 og 3 dimensjonale fag ved Anne K Dolven, Octavio Gil Villegas, Stuart Ian Frost, Grethe Hope og Astrid Sleire
1989-1992 Videregående skole, Utstillingsdesign og Estetiske fag

Utstillinger:
Galleri Nobel 2017-
Atelierutstilling 2018 Olsgaard Atelierfelleskap «Metaforiske samtaler»
Kollektivutstilling LINK, Nydalen Kunstskole 2012 – Oslo Internasjonale Museum
Avgangsutstilling Nordland Kunst- og filmskole 1994