1960, Bærum

24. Oktober – 3. November 2019:

Annethe Østensen

«En fargerik hverdag»

Annethe Østensen sine fargerike malerier sprer glede til oss som ser de. Hun har er røff og leken stil og en vital fargebruk som gjenspeiler en sterk frihetsfølelse og en optimistisk holdning til livet. Slipp deg løs, ikke vær redd for å feile; bare hopp uti! Finn dine gleder, dine farger, i hverdagen!

Maleriene hennes er «åpne» og bærer med seg en atmosfære som det er lett å dykke inn i, som å gå på oppdagelsesferd. Hennes arbeider kan betegnes som urban appropriasjon, hvor velkjente tegneseriefigurer gjerne spiller en hovedrolle. Velkjente symboler som inngår i en global visuell kultur som påvirker og knytter oss sammen på tvers av landegrenser.

Kunstnerens interesse for urban kultur er særlig tilstede i de abstrakte «veggene», som største delen av hennes produksjon dreier seg rundt. Inspirasjonen hentes fra blant annet gatekunst, magasiner, oppslagstavler, miljøslitasje, veggstrukturer og bruddstykker av små historier. Hun henter med andre ord inspirasjon fra mange steder og har et godt estetisk blikk for å fange interessante motiver der andre går forbi.

Kunsten hennes gjør deg rett og slett glad!

 

Annethe Østensens interesse for urban kultur er særlig tilstede i de abstrakte «veggene», som største delen av hennes produksjon dreier seg rundt. Inspirasjonen hentes fra blant annet gatekunst, magasiner, oppslagstavler, miljøslitasje, veggstrukturer og bruddstykker av små historier. Hun henter med andre ord inspirasjon fra mange steder og har et godt estetisk blikk for å fange interessante motiver der andre går forbi.
Enkelte av hennes malerier har et klart motiv, som tatt ut av en episode fra en dyredokumentar, og det er særlig elefanter og pingviner og deres personlighet og samhold som kommer til uttrykk; Styrken ved å stå alene og gleden ved å være sammen.
De er fargerike, røffe og energigivende. Maleriene hennes er «åpne» og bærer med seg en slags atmosfære som det er lett å dykke inn i, som å gå på oppdagelsesferd.

Hennes seneste arbeider kan betegnes som urban appropriasjon, hvor velkjente tegneseriefigurer spiller en hovedrolle. Valget av disse figurene stammer fra foto som kunstneren tok av en fiskebåt i Tanzania som var dekorert gamle Disneyfigurer. Velkjente symboler inngår i en global visuell kultur som påvirker og knytter oss sammen på tvers av landegrenser. Verden blir mindre. Det eksotiske kommer nærmere hverandre og det fremmede blir mindre skremmende.

At Annethe Østensen trekker frem Disney-figurer, elefanter og pingviner er en form for eklektisisme, hvor hun plukker og mikser hva hun selv liker og synes er gøy. Dette er med andre ord en oppfordring; Velg det DU liker!

 

Henning Johannessen, Galleri Nobel

annethe-ostensen-elefant-og-neshorn-i-stue-2

Annethe Østensen viderefører og utvikler sin interesse for det fragmenterte i sin lekne tilnærming til maleriet. Gjennom maleri og collage danner hun bruddstykker av historier på lerretene. Hun henter inspirasjon til sine ”vegger” fra blant annet gatekunst, magasiner, oppslagstavler og slitasje. De er fargerike, røffe og energigivende. Østensen er også kjent for sine litt grove, men sarte kvinneakter, som utføres som en slags mellomting mellom maleri og tegning. Komposisjonsmessig vil jeg driste meg til å sammenligne Østensens verker med Edgar Degas’ maleriske tegninger. Slik som i mange av de gamle japanske tresnittene opererer Degas, og Østensen, med et stort ”off-center”, et tomrom (”mu”) som skaper en illusjon av et fortsettende gulv, bakke eller annet fysisk rom som forbinder observatøren med de avbildede figurene. Ved å virke som å være stående på samme flate som figurene, dras dermed betrakteren inn i deres rom.  Dette gir også figurene rom å bevege seg i. I ”veggene” bidrar mu til at oss som publikum kan la blikket vandre problemfritt fra de ulike collageelementene og danne stadig nye historier.

Henning K. Johannessen, Daglig leder, Galleri Nobel 

I den siste tiden har Østensen latt seg inspirere av overflatestrukturer og innhold på byens mange vegger. Alt fra grafitti, tagging, oppslagstavler og plakatvegger til de ulike veggenes egenkarakter gjennom slitasje, forurensning, maling, murpuss, rust og andre elementer. Der en biolog trekker frem bladverkets iboende skjønnhet, trekker Østensen frem de tilfeldige og fragmenterte sporene av ytre påvirkning. Går man nært på naturens og kulturens vedtatte påstander vil man alltid oppdage noe nytt. Gjennom maleri og collage på lerret skaper Østensen sine egne vegger. De er fargerike og fulle av detaljer - biter av små historier. Samtidig innehar de store hvite flater, a la japanske mu – ”tomme rom” – som åpner for tolkning og gir et harmonisk uttrykk.

FM7_1252

Kvinneakten har lenge stått i sentrum for Østensens kunstnerskap. Bildene dveler mellom det abstrakte og konkrete. Kvinneskikkelsene svever eller hviler mot nærmest abstrakte fargeflater. De trer frem fra, eller glir over i bakgrunnen: som demringer av eksistens. I spenningsfeltet mellom figurenes nærvær og fravær oppstår en slags drømmerisk tilstand. Bildene fremstår med et skjørt og nærmest poetisk uttrykk, en god følelse. Figurene selv trer frem som croquistegninger i kull. Individuelle trekk får liten oppmerksomhet. Allmenne stemninger og eksistensielle tilstander kommer til uttrykk gjennom positurene. Figurene uttrykker alt fra glede, samvær og energi til ensomhet og melankoli, men det er alltid en styrke i de nakne skikkelsenes tilsynekomst. Denne tematikken avspeiles også i hennes dyremotiver: Styrken ved å stå alene og gleden ved å være sammen.

Østensen eksperimenterer også med mer abstrakte fargekomposisjoner hvor hus har en sentral rolle. Motivene bærer et skisseaktig og naivistisk preg, hvor det arkitektoniske, stramme og beskyttende samtidig fremstår som personlig, lekende og sårbart. Denne dualistiske ideen gjenspeiles i mange av hennes bilder, det trygge i det ukjente, menneskets forhold til dets omgivelser.

CV
Utdannelse:
2016-19 Elev hos Trude Semb (Sembart)
2015 Asker Kunstfagskole, Deltidskurs i Grafikk
2012 Etterutdanning, Kunsthistorie, KHIO
2010 Kurs i fotomaleri hos Hanne Tharaldsen
2009 Elev hos Roar Werner Eriksen/Markus Brendmo
2002-05 Det Tverrfaglige Kunstinstitutt
2000-01 Elev hos Wenche Gisholdt
1998-99 Elev hos Hanne Cathrine Berg 
 
Separatutstillinger:
2019 Galleri Nobel
2019 Galleri Walaker
2018 Bogstad gård
2018 Gol kunstforening
2018 Galleri Soon
2018 Galleri Bergman GBK Stockholm
2017 Galleri Skallum
2017 Lørenskog kunstforening
2016 Dovre og Lesja kunstforening
2016 Galleri Nobel
2016 Dombås Kunstforening
2015 Galleri Bergman GBK, Karlstad , Sverige
2015 Galleri Soon
2015 Kilen Galleri, Hvasser
2015 Galleri Walaker, Sogn/Luster
2014 Valdres Kunstforening,   Galleri Perrongen
2014 Drøbak Kunstforening
2014 Galleri Nobel
2014 Galleri Skallum
2013 Galleri Henrik Gerner
2013 Galleri Soon
2012 Galleri Nobel
2012 Galleri Skallum
2011 Galleri Nobel
2011 Galleri Walaker Sogn/Luster
2011 Galleri Henrik Gerner
2010 Galleri Nobel
2010 Råde Kunstforening, Galleri Gamle Tomb
2010 Galleri Ramfjord
2009 Galleri Skallum
2009 Galleri Nobel
2009 Galleri Henrik Gerner
2008 Galleri Ramfjord
2008 Galleri Nobel
2007 Galleri Nobel
2006/2007 Domus Medicus
2005 Kristiansund Kunstforening
 
Kollektive utstillinger:
2019 Galleri Hagelid
2019 Pop-up, Tjøme
2019 Galleri Rønningen
2019 Galleri DC-3, Fornebu
2019 Galleri Nobel
2019 Pop-up, Eiksmarka senter
2019 Galleriet i Asker
2018 Galleri Mellomgulvet, Sandvika
2018 Pop-up, Tjøme
2018 Galleri Hagalid
2018 Galleri Nobel
2017 Galleri Henrik Gerner, Moss
2017 Pop-up, Tjøme
2016 Galleri Mellomgulvet, Sandvika
2016 Pop-up, Tjøme
2015 Romeriksutstillingen - juryert
2015 Oslofjorden Kunstsenter – 4 kunstnere
2014 Galleri mellomgulvet, Kommunegården Sandvika
2014 Galleri Skallum, Juleutstilling – 4 kunstnere
2014 Oslofjorden Kunstsenter, Juleutstilling
2014 Galleri Straume, sommerutstillimg
2014 Atelier Grindevad, Sommerutstilling
2014 Oslofjorden Kunstsenter
2013 Galleri A, Juleutstilling A-laget
2013 Hole Artcenter, Sommerutstilling
2013 BKIB; Bærum Kunstforening, Temautstilling ”Byrom og andre rom” - juryert
2013 Galleri Albin Up, 4  kunstnere viser Tanzaniaprosjektet African Time
2013 Aalesund kunstforening, 3 malere sammen
2012 BKIB, Bærum Kunstforening, Temautstilling ”1001 natt” - juryert
2012 Galleri Trafo, Kunst Rett Vest - juryert
2011 Galleri Skallum, Juleutstilling
2011 Kunst Rett Vest, NSBs vognhaller på Sundland, Drammen,- juryert
2011 Atelier Gyllenhammar, Sommerutstilling
2011 Galleri Rønningen, Skien, Sommerutstilling
2011 Saatchi Online Showdown Digital installation at ArtParis at the Le Grand Palais, juryert
2010 Galleri Hervold Juleutstilling
2010 Galleri Skallum, Juleutstilling 6 kunstnere
2010 Atelier Gyllenhammar, Sommerutstilling
2010 Galleri Bi-Z, Sommerutstilling
2010 Galleri Værkstedet, København
2010 Galleri Ramfjord
2009 Galleri Ramfjord, juleutstilling
2009 Oslo Open
2009 Galleri Henrik Gerner, landskapsutstilling
2009 Galleri Ramfjord
2008 Galleri Ramfjord, juleutstilling
2008 Galleri Ramfjord, Stipendutstilling-juryert
2008 Kunst Rett Vest, Arena Vestfossen, -juryert
2008 Galleri Bi-Z, sommerutstilling,
2007 Galleri Bi-Z, juleutstilling
2007 Galleri Henrik Gerner, juleustilling
2007 Galleri Henrik Gerner
2007 Galleri Bi-Z, Sommerutstilling
2006 Galleri Nobel
2005 Galleri Nobel
2005 Galleri Steen
2005 Bærum Kulturhus
2004 Kristiansund Kunstforening
2004 Bærum Kulturhus
2003 BKIB, Henie Onstad Kunstsenter, Temautstilling Peer Gynt - juriert
2003 Galleri G
2003 Oslo Rådhus Galler
 
Prosjekter:
2015 Bærum Kulturhus, Trippeldans – Bilder i bevegelse. Bilder brukt som inspirsjonskilde til dans og koreografi i forestillingen.
2012 Mlingotini Village, Tanzania, med påfølgende utstilling hos  Galleri Albin Upp
2011 Villa Faraldi, Italia,  med påfølgende utstilling hos Atelier Gyllenhammar
 
Innkjøpt:
Harpun Reklamebyrå, Oslo, Bufetat – Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Øst, Bufetat, Eidsvold Omsorgssenter, Aegis Media Norge, SAS Kunstforening, Finanstilsynet, Veidekke Kunstforening, Storebrand Kunstforening, Landstinget i Värmland, Valdres VGS, Landstinget i Värmland, Cap Gemini, Sverige
 
Legater:
2008 Rolff Daldorffs legat/stipend