Tina Tobiassen

TT Opp-til-deg-61-x-59

Malerier fra Tina Tobiassen i nettgalleriet

1963- , Tønsberg

NAIV OPTIMIST

Tina Tobiassens malerier betegnes som naiv optimisme. Og det råder et nokså klart filosofisk budskap i hennes billedverden. Troen på forandring; det å bryte ut av vaner og ta sats ut i det ukjente. Men også et tydelig fokus på tilstedeværelse, både fysisk og mentalt; det å være tilstede i ens eget liv og ta vare på øyeblikkene. Hennes metamodernistiske prosjekt ruller videre og har i hennes seneste arbeider et større fokus på historien og minner. Hva husker vi av det levde livet? Solfylte somre, gode stunder, barneglede, oppdagelser og prestasjoner – alt som et litt slørete «totalminne».

Maleriene er bygget opp av akryl, kull og ørkensand. Motivene er poengterte og figurative, men innehar også en del abstrakte elementer. Bakgrunnen eller miljøet som omgir figurene minner om drømmeriske landskaper. De er ikke stedsspesifikke, men enhver betrakter vil allikevel kjenne seg igjen. Hennes åpne landskaper kan reflektere maritime miljøer, men også fungere som metafor for våre tanker og tolkninger. Man blir lett dratt inn i Tobiassens billedunivers. Det er kontrastfylt og harmonisk på samme tid. Bruken av ørkensand gir et taktilt og personlig uttrykk. 

TAR VARE PÅ ØYEBLIKKET

Figurene er ofte i flux, de er i en slags «mellombevegelse» på vei fra én posisjon til en ny, uten noen vei tilbake – som om tiden er frosset. Tiden er et meget viktig begrep i Tobiassens malerkunst. Hun ønsker å fange nuet og formidle et budskap om øyeblikkets verdi. Tiden og nuet er et abstrakt og filosofisk interessant begrep, noe vi alle har et forhold til, men som er vanskelig å definere. Den franske filosofen Henri Bergson var svært opptatt av tid og hans verker inspirerte en hel generasjon med futurister på begynnelsen av forrige århundre. Bergsons tanke går ut på at menneskets oppfattelse av virkeligheten alltid skjer gjennom et samvirke mellom sanseoppfattelse og erindring. Når Bergson skal forklare varigheten og erindringen, bruker han ofte en melodi som bilde: En melodi er en udelelig sammenheng av forskjellige toner, toner som samtidig «peker» fremover og bakover. For å oppfatte en melodi må vi erindre de foregående toner helt til den siste tone klinger: De foregående toner, som vi erindrer, bestemmer det preg de følgende toner vil få. Og disse toner preger også de foregående; melodiens siste toner gir de første toner sin fulle «mening». Likeledes vever nåtid og erindring seg inn i hverandre; erindringen preger vår opplevelse av nåtiden likesom nåtiden preger vår erindring. Så når vi betrakter Tina Tobiassens «øyeblikksfigurer» tillegger vi dem en forhistorie (vår egen?) og en forventing om fremtiden. Tobiassen klarer å fange figuren i det Bergson benevner som simultanéité – fortid, nåtid og fremtid i ett!  

Utdanning

2002-2004Veiledning av Helle Kårem, Henriette Emilie Finne og Markus Brendmoe
1995-1999Elev hos Peter Esdaile og Dag Thoresen
1993-1994Westerdals Reklameskole

Separatutstilling (utvalg)

2020Galleri BI - Z, Kristiansand, separatutstilling
2019Galleri EKG, Hamar
2018Galleri Nobel, Oslo
2017Galleri Nobel, Oslo
2015Galleri Nobel, Oslo
2014Elverum Kunstgalleri
2015Galleri Nobel, Oslo
2012Galleri Nobel, Oslo
2012Galleri Soon, Son
2011Galleri Nobel, Oslo
2010Galleri Nobel, Oslo
2009Galleri Nobel, Oslo
2008Galleri Nobel, Oslo
2008James Gray Gallery, L.A, USA
2007Galleri Nobel, Oslo
2007Galleri Skallum, Stabekk
2006Galleri Nobel, Oslo
2006Majlis Gallery, Dubai
2005Galleri Nobel, Oslo
2002Fabrikken, Oslo

Gruppeutstilling (utvalg)

2020Galleri Walaker 300, Solvorn, Jubileumsutstilling
2020Galleri KA16 - Girl Power
2018Høstutstillingen Stavern
2018Galleri Walaker 300, Solvorn
2018Galleri Straume, Vinje
2018Gallerii, Tønsberg, gjesteutstiller
2018Valdres Kunstforening
2017Åpen Dør Olsgaard Atelierfellesskap
2016Gulden Kunstverk, Drammen
2016Vinjeutstillinga
2015Hole Artcenter, sommerutstilling, hovedutstiller
2015Galleri EKG, Hamar (Elverum Kunstgalleri) gruppeutstilling
2014Lions club Tønsberg, Hovedutstiller
2014Hole Artcenter, Sommerutstilling
2014Galleri Walaker 300, Solvorn
2013-Galleri Rønningen, Skien (fast utstiller i galleriet)
2013Kunstforeningen Verdens Ende, juleutstilling
2013Galleri Straume, Telemark, hovedutstiller
2011Tankeranglingfestivalen, Kjerrafossen
2009Galleri Åsgårdstrand, Høstutstilling
2009Amnesty aksjon, Stavern
2009Obamafestivalen, Bolœrne fort
2008Coda Galleries, Park City, Utah, USA
2008Christiansands kunstforening, juleutstilling
2006Galleri Allmenningen, Bergen, juleutstilling
2006Galleri Bi-Z, Kristiansand, juleutstilling
2006Galleri Grotten, Gjøvik, sommerutstilling
2002-2004Filmens Hus, Oslo

Utsmykning/innkjøpt

Ullevåll sykehus i Oslo
Sunde barne- og ungdomskole i Flekkefjord
Statped Vest (spesialpedagogisk kompetansesenter i Vest-Norge)
Solgården, Ferie og helsesenter i Spania
Frelsesarmeen, Oslo
Flåm skule
Bygg Reis Deg
Statsministeren i Bahrain

Video