Prosjektbeskrivelse

«Æ»

– nye malerier av

OLE LISLERUD

Ole Lislerud har for tiden en utstilling hos Norske grafikere bestående av kun to monumentale arbeider (10x2m) laget med kinesisk blekk på håndlaget rispapir. Ved å abstrahere den kjente kalligrafiske teknikken skaper han et visuelt uttrykk som like gjerne kan oppfattes som bilde eller skrift. Fra Lisleruds første store offentlige utsmykninger går det en rød tråd basert på skrift, tegn og symboler. De nye maleriene og kalligrafiene har bakgrunn i utsmykkingsprosjektet TEIKN, (2000) ved Ivar Aasen Tunet – Nynorsk Kultursentrum i Ørsta, som skulle plassere det nynorske språket i et internasjonalt perspektiv. Det var i denne sammenhengen Lislerud først tok i bruk tegnet Æ for å uttrykke en særnorsk kulturell identitet.

Et annet begrep Lislerud refererer til i sine arbeider er Cultural Reinvention / kulturell nyvinning. Forstålesen av dette begrepet ligger for ham i behovet for å skape noe nytt når ulike kulturer møtes. Interressen for språk og identitet kan spores til Lisleruds egen bakgrunn. Han er født i Sør-Afrika under Apartheid, og har i oppveksten bodd på tre forskjellige kontinenter. Fra ung alder sjonglerte han mellom fire språk; engelsk, afrikaans, isizulu og norsk. Nå er han opptatt av en kontemporær identitet i sitt visuelle uttrykk.

Vi har nettopp fått inn fire tøffe malerier i den hendige størrelsen 1 x 1 meter, og vi har flere originale kalligrafier på 50 x 50 cm – se de på profilsiden! 

I tillegg til å delta på en rekke gruppe- og soloutstillinger i inn- og utland har Ole Lislerud (f. 1950) gjort seg spesielt bemerket gjennom større utsmykningsoppdrag. Bl.a. i Oslo Tinghus, Joint Warfare Centre i Stavanger, Teologisk fakultet Universitetet i Oslo, Næringslivets Hus NHO i Oslo, Telenor i Bergen, Tukthuskvartalet i Oslo, NTNU Teknologibygget i Trondheim, International Sculpture Project Foshan China og Universietet i Bodø. Lislerud bor og arbeider i Oslo, Moss og Italia.