1969, Oslo

I bildene arbeider jeg med maleri innenfor et abstrakt formspråk, der form, farge, linje og det maleriske står i fokus.
Jeg arbeider intuitivt og ekspressivt hvor den emosjonelle energien er drivkraften. Det fører til at jeg er dristig og utforskende i prosessen, og god til å ta i bruk tilfeldigheter som oppstår. På den måten tilegner jeg meg erfaringer i den tekniske utprøvingen. I skjæringspunktet mellom det bevisste og det tilfeldige skapes en dynamikk hvor de foskjellige fargesammensteningene er avgjørende.
Jeg velger ut en fargepalett før jeg starter å male, deretter jobber jeg med de forskjellige valørene innen den valgte fargepalettene.
Billedflaten veksler mellom en røff behandling og et sart, transparent utrykk. Kontrastene mellom det lyse og mørke, mellom det harde og myke skaper en særegen stemning i kunsten.
De ulike maleriene bærer med seg mine personlige assosiasjoner og egenskapte erfaringer som oppstår gjennom
tekster, sinnstilstander, stemninger og sanseintrykk fra hverdagen som visualiseres gjennom bestemte fargevalg, former og linjer.

CV

Utdanning
2012-13 Sarasota Art Center
2007-10 Nydalen kunstskole
2006    Vika kunstskole
2001-04 Kunstelev hos Per Henry Garman Vik
1998    Praktisk pedagogisk utdanning
1993-97 Cand. mag/Universitetet i Oslo

Utstillinger:
2015 Galleri Nobel, gruppeutstilling
2014 Bogstad Gård, separatutstilling    
2014 Galleri A, gruppeutstilling           
2013 Galleri Kunsthuset H7, gruppeutstilling
2007-11 Nydalen kunstskole, gruppeutstilling
2010 Deichman Torshov, separatutstilling
2010 Clodion Art Café, separatutstilling
2009 Clodion Art Café, separatutstilling
2006 Café Grønn, separatutstilling
2004 Thereses Kunstsalong, gruppeutstilling