1961
ALEMSET Tegnede tepper, tusj, kull og pastell på upreparert lerret. Alemset, betyr bakteppe, historiene bak bearbeidingen som blir til tegnede malerier som kan minne om tepper innen kunsthåndverkstradisjonen. Jeg jobber i grenseland mellom maleri /tegning, mellom før og nå, tradisjon og nåtid. Strukturer ligger over myke tusjavleiringer og skaper kontraster hvor forskjellige lag dekkes av noe annet, lag på lag, teppe over teppe. Hva ligger i historiene ”under” teppene? Det levde livet med dets sorger, byrder, avmakt, reparasjoner og erfaringer. Mine arbeider kretser rundt eksistensielle temaer med utgangspunkt i intuitive og meditative prosesser, der disse blir en kanal for bearbeiding av tanker og følelser. Det skapes brudd fra det bløte og følelsesstyrte til repeterende skraveringer, rytmen, dagene som går. tunge dager, lette dager, skjøre dager og glade dager. En beskrivelse av tid og tilstand på samme tid. Selve følelsen av angst, sinne, melankoli og avmakt kommer til uttrykk gjennom selve tegneprosessen, der det ikke gis rom for rettelser. Bildene tetter seg igjen ettersom de utvikler seg og slik prøver jeg å skape en nådeløs og systematisk utvisking/ tildekking av noe ubehagelig. Et ubehag jeg ikke kommer unna, der jeg møter en avmaktsfølelse og egne begrensninger  og må overgi meg til resultatet. Gjennom lag på lag, strek på strek bys betrakteren på muligheten til å gå inn i et eget rom for minner og følelser. Et rom hvor ukjente følelser veves sammen med det kjente. Bildene blir presentert som tepper, med slitasje og reparasjoner, men med maleri og tegning som utgangspunkt. Feil ble bevisst lagt inn i tepper og mønstre i folkekunsten, da det fullendte kunne bringe ulykke. Jeg ønsker å skape en stillferdig kobling til stillfarne og nitide tekstilarbeider og en kommentar til det langsomme og følsomme arbeidet som preger denne tradisjonen, der kvinner har sittet på samme måte i sitt meditative rom - sammen med andre eller alene - bearbeidet livene sine, slitasje og reparasjoner.       Motivet er som regel kvinnen og temaene kretser rundt eksistensielle tanker og følelser. Det er særlig opplevelsen av avmakt som står i sentrum når Oslokunstneren etter lang tid igjen gjester hovedstaden. En grunnlegende følelse i menneskers liv fra barndom til alderdom – og ikke minst aktuelt i dagens globale samfunn hvor andres misere kommer oss så nær. Meningsytringer, overgrep, overvåking, terror, klima og skjønnhetspress, men også en mer generell og subjektiv opplevelse av frihetsberøvelse og integritetstap kan skape avmakt. Øiseth tar tak i ensomheten, handlingslammelsen og depresjonen dette kan lede til. Bildene fremstår allikevel ikke som dystre, heller skjøre og vakre. Uttrykket dveler mellom det naivistiske og klassiske. Øiseth ønsker å stille spørsmål fremfor å komme med svar, noe hun oppnår gjennom bildenes kompleksitet både formalt og tematisk. Gjennom ulike materialer skaper hun tvetydigheter og assosiasjonsrekker. Hun beveger seg stadig mer bort fra det figurative maleriet som var hennes utgangspunkt. Tegningen derimot, som alltid har vært hennes viktigste og sterkeste redskap – blir liggende igjen i bildene. Øiseth arbeider for tiden hovedsakelig med collager. Og gjenbruken samt selve prosessen er en viktig del av det kunstneriske uttrykket. Alle materialene, enten det er klær, brukte laken, linoleum eller tape, er personlige. De bærer minner, slitasje og forgjengelighet. Materialene og de duse sarte fargene gir assosiasjoner til det helt nære, private og trygge. Laken og klær mot naken sårbar hud; papp vi bruker for å pakke inn. Men noe truer det gode, nære og litt naive. Øiseths papp har blitt tråkket på, den er tapet. Og figurene er amputeret, noen uten øyne og munn som tapper dem for personlighet og kraft, andre uten armer som får dem til å fremstå som handlingslammet. Etter endt utdannelse har Heidi Øiseth jobbet tett sammen med flere andre norske kunstnere blant annet Ståle Vold og Kenneth Blom. Hun har hatt en rekke utstillinger både i inn- og utland, og er også kjøpt inn ved flere kunstsamlinger. I 2008 var Øiseth både representert ved Østlandsutstillingen og en større mønstring ved Kunsthalle St. Annen i Lübeck, Tyskland.
CV
UTDANNING 2007-09 Korrektur Markus Brendemoe 2007-09 Korrektur Roar Werner-Eriksen 2007-09 Korrektur Ståle Vold 1995          Fordypning ,komposisjon og figurative maleteknikker med                      Kenneth Blom,lærer E.Granum maleskole 1994           Fordypning ,anatomi ,fargelære og kunsthistorie med                       Thomas Sivesind ,lærer E.Granum maleskole 1994-95     Fordypning Akt og croquie med J. Cato Bøttger 1992-98     Nydalen Maleskole 1990-93 Oslo Tegne og Maleskole 3 år SEPARATUTSTILLINGER 2013 Galleri Nobel 2010 Galleri Gyllenhammar Tønsberg 2009 Galleri BOA 2009 Galleri Nobel 2008 Galleri Henrik Gerner  Moss 2006 Galleri Bi-Z,Kr.Sand 2003 Nydalen,Oslo 2002 Nydalen,Oslo 2001 Therese Kunstsalong,Oslo 1999 Norsk Hydro,Oslo ÅRS - eller LANDSDELSUTSTILLINGER 2010 Tegnebiennalen 2010 Østlandsutstillingen 2009 Høstutstillingen 2008 Østlandsutstillingen KOLLEKTIVUTSTILLINGER 2013 LNM, auksjon 2012 Tegnerforbundet 2011 Tegnerforbundet   2011 Galleri Rønningen 2011 Tegnerforbundet 2010 Lørenskog Kunstforening 2008 Galleri Ramfjord 2008 Kunsthalle St.Annen,Lubeck 2007 Galleri Kvam ,Oslo 2006 National utstilling,Rådhusplassen”LEVE” 2007,2006,2005,2004 Galleri Nobel,Oslo 2007,2006,2005,2004, Galleri B-Z,Kr.Sand 2003,2002,2001Nydalen Oslo 2002 Hørte ,Telemark 2001 Galleri Compagniet,Kragerø 2000 Bærum Kunstforening 1998 Galleri V-17,Oslo OPPKJØP Utsmykning/ salg Scenario arkitekt og designkontor Div.Private samlere Torstein Tvenge, 6 bilder Erik Henriksen ,England 7 bilder Kristian Kvam, 4 bilder Statkorn A/S VERV 1998 - 2010 Undervisning Nydalen Maleskole STIPEND 2012 Statens Diversestipend 2010  Norsk kulturråd Prosjektstøtte 2008 Reisestipend, Tyskland MEDLEMSKAP NBK, LNM, BOA, Tegnerforbundet