1960
Wall Minni 150x100cm Annethe Østensens interesse for urban kultur er særlig tilstede i de abstrakte «veggene», som største delen av hennes produksjon dreier seg rundt. Inspirasjonen hentes fra blant annet gatekunst, magasiner, oppslagstavler, miljøslitasje, veggstrukturer og bruddstykker av små historier. Hun henter med andre ord inspirasjon fra mange steder og har et godt estetisk blikk for å fange interessante motiver der andre går forbi. Enkelte av hennes malerier har et klart motiv, som tatt ut av en episode fra en dyredokumentar, og det er særlig elefanter og pingviner og deres personlighet og samhold som kommer til uttrykk; Styrken ved å stå alene og gleden ved å være sammen. De er fargerike, røffe og energigivende. Maleriene hennes er «åpne» og bærer med seg en slags atmosfære som det er lett å dykke inn i, som å gå på oppdagelsesferd. Hennes seneste arbeider kan betegnes som urban appropriasjon, hvor velkjente tegneseriefigurer spiller en hovedrolle. Valget av disse figurene stammer fra foto som kunstneren tok av en fiskebåt i Tanzania som var dekorert gamle Disneyfigurer. Velkjente symboler inngår i en global visuell kultur som påvirker og knytter oss sammen på tvers av landegrenser. Verden blir mindre. Det eksotiske kommer nærmere hverandre og det fremmede blir mindre skremmende. At Annethe Østensen trekker frem Disney-figurer fra Afrika, pingviner og elefanter er en form for eklektisisme, hvor hun plukker og mikser hva hun selv liker og synes er gøy. Dette er med andre ord en oppfordring; Velg det DU liker!  

Henning Johannessen, Galleri Nobel

annethe-ostensen-elefant-og-neshorn-i-stue-2 Annethe Østensen viderefører og utvikler sin interesse for det fragmenterte i sin lekne tilnærming til maleriet. Gjennom maleri og collage danner hun bruddstykker av historier på lerretene. Hun henter inspirasjon til sine ”vegger” fra blant annet gatekunst, magasiner, oppslagstavler og slitasje. De er fargerike, røffe og energigivende. Østensen er også kjent for sine litt grove, men sarte kvinneakter, som utføres som en slags mellomting mellom maleri og tegning. Komposisjonsmessig vil jeg driste meg til å sammenligne Østensens verker med Edgar Degas’ maleriske tegninger. Slik som i mange av de gamle japanske tresnittene opererer Degas, og Østensen, med et stort ”off-center”, et tomrom (”mu”) som skaper en illusjon av et fortsettende gulv, bakke eller annet fysisk rom som forbinder observatøren med de avbildede figurene. Ved å virke som å være stående på samme flate som figurene, dras dermed betrakteren inn i deres rom.  Dette gir også figurene rom å bevege seg i. I ”veggene” bidrar mu til at oss som publikum kan la blikket vandre problemfritt fra de ulike collageelementene og danne stadig nye historier.

Henning K. Johannessen, Daglig leder, Galleri Nobel 

I den siste tiden har Østensen latt seg inspirere av overflatestrukturer og innhold på byens mange vegger. Alt fra grafitti, tagging, oppslagstavler og plakatvegger til de ulike veggenes egenkarakter gjennom slitasje, forurensning, maling, murpuss, rust og andre elementer. Der en biolog trekker frem bladverkets iboende skjønnhet, trekker Østensen frem de tilfeldige og fragmenterte sporene av ytre påvirkning. Går man nært på naturens og kulturens vedtatte påstander vil man alltid oppdage noe nytt. Gjennom maleri og collage på lerret skaper Østensen sine egne vegger. De er fargerike og fulle av detaljer - biter av små historier. Samtidig innehar de store hvite flater, a la japanske mu – ”tomme rom” – som åpner for tolkning og gir et harmonisk uttrykk. FM7_1252 Kvinneakten har lenge stått i sentrum for Østensens kunstnerskap. Bildene dveler mellom det abstrakte og konkrete. Kvinneskikkelsene svever eller hviler mot nærmest abstrakte fargeflater. De trer frem fra, eller glir over i bakgrunnen: som demringer av eksistens. I spenningsfeltet mellom figurenes nærvær og fravær oppstår en slags drømmerisk tilstand. Bildene fremstår med et skjørt og nærmest poetisk uttrykk, en god følelse. Figurene selv trer frem som croquistegninger i kull. Individuelle trekk får liten oppmerksomhet. Allmenne stemninger og eksistensielle tilstander kommer til uttrykk gjennom positurene. Figurene uttrykker alt fra glede, samvær og energi til ensomhet og melankoli, men det er alltid en styrke i de nakne skikkelsenes tilsynekomst. Denne tematikken avspeiles også i hennes dyremotiver: Styrken ved å stå alene og gleden ved å være sammen. Østensen eksperimenterer også med mer abstrakte fargekomposisjoner hvor hus har en sentral rolle. Motivene bærer et skisseaktig og naivistisk preg, hvor det arkitektoniske, stramme og beskyttende samtidig fremstår som personlig, lekende og sårbart. Denne dualistiske ideen gjenspeiles i mange av hennes bilder, det trygge i det ukjente, menneskets forhold til dets omgivelser.
CV
Utdannelse: 2015 Asker Kunstfagskole, Deltidskurs i Grafikk 2012 Etterutdanning, Kunsthistorie, KHIO 2010 Kurs i fotomaleri hos Hanne Tharaldsen 2009 Elev hos Roar Werner Eriksen/Markus Brendmo 2002-05 Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 2000-01 Elev hos Wenche Gisholdt 1998-99 Elev hos Hanne Cathrine Berg 
 
Separatutstillinger: 2016 Galleri Nobel 2016 Dombås Kunstforening 2015 Galleri Bergman GBK, Karlstad , Sverige 2015 Galleri Soon 2015 Kilen Galleri, Hvasser 2015 Galleri Walaker, Sogn/Luster 2014 Valdres Kunstforening,   Galleri Perrongen 2014 Drøbak Kunstforening 2014 Galleri Nobel 2014 Galleri Skallum 2013 Galleri Henrik Gerner 2013 Galleri Soon 2012 Galleri Nobel 2012 Galleri Skallum 2011 Galleri Nobel 2011 Galleri Walaker Sogn/Luster 2011 Galleri Henrik Gerner 2010 Galleri Nobel 2010 Råde Kunstforening, Galleri Gamle Tomb 2010 Galleri Ramfjord 2009 Galleri Skallum 2009 Galleri Nobel 2009 Galleri Henrik Gerner 2008 Galleri Ramfjord 2008 Galleri Nobel 2007 Galleri Nobel 2006/2007 Domus Medicus 2005 Kristiansund Kunstforening
 
Kollektive utstillinger: 2015 Romeriksutstillingen - juryert 2015 Oslofjorden Kunstsenter – 4 kunstnere 2014 Galleri mellomgulvet, Kommunegården Sandvika 2014 Galleri Skallum, Juleutstilling – 4 kunstnere 2014 Oslofjorden Kunstsenter, Juleutstilling 2014 Galleri Straume, sommerutstillimg 2014 Atelier Grindevad, Sommerutstilling 2014 Oslofjorden Kunstsenter 2013 Galleri A, Juleutstilling A-laget 2013 Hole Artcenter, Sommerutstilling 2013 BKIB; Bærum Kunstforening, Temautstilling ”Byrom og andre rom” - juryert 2013 Galleri Albin Up, 4  kunstnere viser Tanzaniaprosjektet African Time 2013 Aalesund kunstforening, 3 malere sammen 2012 BKIB, Bærum Kunstforening, Temautstilling ”1001 natt” - juryert 2012 Galleri Trafo, Kunst Rett Vest - juryert 2011 Galleri Skallum, Juleutstilling 2011 Kunst Rett Vest, NSBs vognhaller på Sundland, Drammen,- juryert 2011 Atelier Gyllenhammar, Sommerutstilling 2011 Galleri Rønningen, Skien, Sommerutstilling 2011 Saatchi Online Showdown Digital installation at ArtParis at the Le Grand Palais, juryert 2010 Galleri Hervold Juleutstilling 2010 Galleri Skallum, Juleutstilling 6 kunstnere 2010 Atelier Gyllenhammar, Sommerutstilling 2010 Galleri Bi-Z, Sommerutstilling 2010 Galleri Værkstedet, København 2010 Galleri Ramfjord 2009 Galleri Ramfjord, juleutstilling 2009 Oslo Open 2009 Galleri Henrik Gerner, landskapsutstilling 2009 Galleri Ramfjord 2008 Galleri Ramfjord, juleutstilling 2008 Galleri Ramfjord, Stipendutstilling-juryert 2008 Kunst Rett Vest, Arena Vestfossen, -juryert 2008 Galleri Bi-Z, sommerutstilling, 2007 Galleri Bi-Z, juleutstilling 2007 Galleri Henrik Gerner, juleustilling 2007 Galleri Henrik Gerner 2007 Galleri Bi-Z, Sommerutstilling 2006 Galleri Nobel 2005 Galleri Nobel 2005 Galleri Steen 2005 Bærum Kulturhus 2004 Kristiansund Kunstforening 2004 Bærum Kulturhus 2003 BKIB, Henie Onstad Kunstsenter, Temautstilling Peer Gynt - juriert 2003 Galleri G 2003 Oslo Rådhus Galler
 
Prosjekter: 2015 Bærum Kulturhus, Trippeldans – Bilder i bevegelse. Bilder brukt som inspirsjonskilde til dans og koreografi i forestillingen. 2012 Mlingotini Village, Tanzania, med påfølgende utstilling hos  Galleri Albin Upp 2011 Villa Faraldi, Italia,  med påfølgende utstilling hos Atelier Gyllenhammar
 
Innkjøpt: Harpun Reklamebyrå, Oslo, Bufetat – Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Øst, Bufetat, Eidsvold Omsorgssenter, Aegis Media Norge, SAS Kunstforening, Finanstilsynet, Veidekke Kunstforening, Storebrand Kunstforening, Landstinget i Värmland, Valdres VGS, Landstinget i Värmland, Cap Gemini, Sverige
 
Legater: 2008 Rolff Daldorffs legat/stipend