1967, Oslo

Natur - Stillhet - Undring

FullSizeRender

Jeg arbeider med abstrakt maleri, collage og tegning. Arbeidene utføres i blandet teknikk, med akryl, papir og penn på mdf-plate, lerret eller på papir. Utrykket preges av organiske former og rolige/slørete flater. Jeg setter ofte motsetninger som skjørhet og styrke opp mot hverandre for å skape en harmoni. Formene og strekene går nesten alltid helt ut i billedkanten, og er ment å gi en følelse av fortsettelse, at formene og strekene er uendelige.

Jeg er sterkt inspirert av naturen, og har et ønske om å formidle noe av den samme stillheten og rommet for undring som naturen gir. Det stille rommet opplever jeg står i stor kontrast til hvordan vi lever våre liv. Vi overstrømmes daglig (frivillig og ufrivillig) av en mengde inntrykk, og vi tar oss ikke tid til å sanse og reflektere over det som virkelig betyr noe.

Jeg streber etter å kunne være i det intuitive fremfor å kontrollere/styre arbeidet, noe som oppleves som en evigvarende utfordring.

Arbeidsprosessen opplever jeg som en stille oppdagelsesreise, hvor det oppstår noe som jeg synes det er verdt å ta vare på. Jeg ser etter sammenhenger, setter mine avtrykk, og undrer meg over livet og naturens bestandighet.

 

CV

Utdannelse:
2014    Korrektur, Markus Brendmoe og Roar Werner Eriksen
2013-14    Korrektur, Ingun Bøhn
2009–12    Nydalen Kunstskole, Oslo
2001–03    Interiørdesign, MI, Oslo

Utstillinger:
2015 Galleri Nobel, Oslo, Separatutstilling
2014 Åpent Atelier, Oslo, gruppeutstilling
2013 Hole Artcenter, Hole, gruppeutstilling
2012 Pakkhuset Galleri, Arendal, gruppeutstilling
2012 Albin Upp, Oslo, gruppeutstilling
2011 Kunsthall, Oslo, kollektivutstilling
2011 Galleri Nobel, Oslo, kollektivutstilling
2009–11 Nydalen Kunstskole, Oslo (4 kollektivutstillinger)