1966, Haugesund

Jeg tegner og maler abstraherte menneskefigurer. Møter, nestenmøter og ikkemøter mellom mennesker og med oss selv er fascinerende. Utgangspunktet kan være et minne som dukker opp, en tanke, eller en stemning som interesserer meg. Det er indre bilder i den forstand at motivene og skikkelsene hentes fra hukommelsen eller fantasien. Jeg bruker ikke foto eller skisser fra observsjon. For meg understreker dette at tegning og maling er kroppens språk.

Jeg kombinerer det intuitive med interesse for form/formens grenser, og teksturer. Jeg bruker akrylmaling gjerne i kombinasjon med kull eller blekk og lar bildet vokse fram i lagene. Jeg tillater langsomhet, feilskjær og famling underveis. Dette kan godt være synlig på billedflaten til slutt. Valgene, og ærlige spor av dem, er derfor også en del av uttrykket.

CV

Utdannelse:

2010-11 Personlig kunstutvikling, Nydalen Kunstfagkole (NKS)
2008-10 To årig kunstfagskole, NKS

KURS/FORDYPNING
2007 - 2009
Akttegning, Friakademiet, Frode Lillesund
Akt og portrett, Ester Maria  Bjørneboe
Kreativt Maleri Videref.NKS Henriette Finne
Maling med modell; NKS, Henriette Finne
Tegne- og malekurs NKS Henriette Finne

2011 Underviser på Nydalen Kunstskole


Utvalgte utstillinger:

2011 nov - Åpent hus på Rolfsbukta
2011 sep - Xpå (Trafon, Økern)
2011 mai - VårUtstilling, Bogstad Gård
2010 nov - Åpningsutstilling Høvik Businesspark
2010 okt - Tallin, Museet for Helse
2010 jun - avgangsutstilling, NKS
2009 des - juleutstilling, NKS